Afstandsbediening

MCE remoteMCE remoteMCE remoteMCE remote

Eén afstandsbediening per systeem
Indien je meer dan één Media Center hebt en één ruimte zul je merken dat al deze systemen tegelijkertijd reageren op een druk op de afstandsbediening. Om dit te voorkomen kun je een zgn. ID koppelen aan een afstandsbediening waar maar één systeem op reageert.
Om dit te doen moet je de volgende handelingen uitvoeren: houd de DVD Menu knop ingedrukt op de afstandsbediening, en houd dan vervolgens een nummer tussen 1 en 8 voor vijf secondes ingedrukt. Een afstandsbediening met verlichting zal twee keer knipperen ter bevestiging. Start nu regedit op je mediacenter en wijzig in:
HKEY_LOCAL_ MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidIr\Remotes\745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da
de DWORD, CodeSetNum0, met het nummer dat je net ingetoetst hebt op je afstandsbediening. Deze mediacenter zal nu alleen ‘luisteren’ naar een afstandsbediening met dit ID.

Aanpassen van de ‘skip’ intervals
De ‘skip’ knoppen in Media Center zijn handig om de reklames in TV Uitzendingen over te slaan of een deel van een film nog eens te bekijken etc. maar de periode dat je skipt kan aangepast worden! Om deze waardes aan te passen gebruik je REGEDIT en wijzig dan een van de volgende waardes:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\VideoSettings
Zoek nu de SkipAheadInterval waarde En wijzig deze om ‘Doorspoelen’ aan te passen naar je voorkeur, bv. 7 minuten (dit is de tijd dat de commerciele zenders aan reklame-blok uitzenden). De waarde is in milisecondes dus (één seconde = 1000 milisecondes) 7 minuten is dus 60*7*1000 = 420000 milisecondes.
Het getal in InstantReplayInterval geeft de ‘Terugspoelen’ waarde aan. Wederom kan hier een waarde in milisecondes ingevoerd worden.

Snellere response van de ‘vooruit’ en ‘terug’ knoppen
Indien je de reactie van je mediacenter hiervoor te langzaam vindt kun je de waardes in de registry aanpassen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\VideoConstants
zoek hier naar de SeekBarBriefTimeout waarde. Geef dan een waarde in millisecondes in voor de ‘transition period’ in Seek Bar Rewind en Fast Forward Timeout. Zoek vervolgens naar SeekBarSloMoTimeout en geef hier de waarde voor ‘Seek Bar Slow Motion Timeout’, dit is dan voor de ‘transition period’ in slow-motion playback.

FastForward ratio
Standaard wordt er 1.4 x sneller afgespeeld als je éénmaal op de FF-toetst. Nog een keer wordt 10x sneller en na 3x wordt er op 100x sneller afgespeeld. Dit is aan te passen middels de volgende keys:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\VideoConstants\FastForwardRates
en hierin de volgende 3 string-values:
“0”, “1”, en “2” voor respectievelijk 1x, 2x en 3x op FF drukken. Zo kun je bv. de stingvalue van “0” instellen op “1.5” om sneller af te spelen. (het geluid wordt dan echter niet meer weergegeven!)

De Rewind-ratio waardes worden ingesteld in:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\VideoConstants\FastReverseRates]
Standaard: “0”=”-3″, “1”=”-10″ en “2”=”-100″

De SlowMotion-ratio waarde staat in:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\VideoConstants\SlowForwardRates]
“0”=”0.5″

Dit zijn nog meer “trickmode registry settings”:
HKCU: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center

“FastReverseRates”
“FastForwardRates”
“SlowForwardRates”
“SlowReverseRates”
“WmpFastForwardRates”
“WmpFastReverseRates”
“RemoteFileFastForwardRates”
“RemoteFileFastReverseRates”
“VcdFastReverseRates”
“VcdFastForwardRates”
“DvdFastReverseRates”
“DvdFastForwardRates”
“RemoteSessionFastForwardRates”
“RemoteSessionFastReverseRates”
“AudioFastForwardRates”

Overig:
Registry key to modify Seekbar settings

Camping = “Hold down the trickmode key on the remote” which sends key repeats.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\SeekBar]
“CampingFastSkipBackMs”=dword:000493e0 ; 300,000 ms = 5 minutes
“CampingFastSkipForwardMs”=dword:000493e0 ; 300,000 ms = 5 minutes
“CampingFastSkipTickMs”=dword:000001f4 ; 500 ms = 0.5 sec
“CampingSkipBackMs”=dword:00007530 ; 30,000 ms = 30 sec
“CampingSkipForwardMs”=dword:00007530 ; 30,000 ms = 30 sec
“CampingSettleDelayMs”=dword:00001388 ; 5,000 ms = 5 sec
“CampingKeyRepeats”=dword:00000007 ; 7 repeats
“ThumbnailDisable”=dword:00000001 ; disables thumbnails if set to true (1)

Afstandsbediening Key Mapping
De signalen die verstuurd worden via de InfraRood afstandsbediening stellen een bepaalde code voor die door de IR-ontvanger opgevangen wordt. Windows Media Center zal dan reageren op deze code en het bijbehorende commando uitvoeren. Deze codes zijn gebaseerd op het Philips IR6 protocol en in de tabel hieronder staat welk commando bij welke code hoort. Tijdens de installatie van Windows wordt een .INF bestand ingelezen en de waardes worden dan in de registry geplaatst. Indien andere codes gewenst zijn bij bepaalde toetsen dan kan de registry aangepast worden maar bij een update of installatie van een service-pack zal de registry weer gevuld worden n.a.v. het hidir.inf bestand. Het zal dus beter zijn om dit bestand te wijzigen of nog beter, maak een .INF bestand per type afstandsbediening!

Toets Waarde Toets Waarde Toets Waarde
0 0x00 Vooruit 0x14 TV 0x46
1 0x01 Achteruit 0x15 Muziek 0x47
2 0x02 Afspelen 0x16 Opgenomen TV 0x48
3 0x03 Opnemen 0x17 Teletekst 0x5A
4 0x04 Pauze 0x18 Rood 0x5B
5 0x05 Stop 0x19 Groen 0x5C
6 0x06 Volgende 0x1A Geel 0x5D
7 0x07 Vorige 0x1B Blauw 0x5E
8 0x08 # 0x1C
9 0x09 * 0x1D
Wis 0x0A Omhoog 0x1E
Enter 0x0B Omlaag 0x1F
PC Power 0x0C Links 0x20
Groene Logo 0x0D Rechts 0x21
Dempen 0x0E OK 0x22
Info 0x0F Terug 0x23
Vol + 0x10 DVD Menu 0x24
Vol – 0x11 Live TV 0x25
Ch/Pg + 0x12 Gids 0x26
Ch/Pg – 0x13

De registry-key staat onder HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidIr\Remotes voor elke Remote Control. De MCE Remote Control heeft de sleutel: 745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da en hier staat een binaire waarde genaamd ReportMappingTable voor de “RC6 based MCE remote”.
De code die hier staat dient verdeeld te worden in codes van 7 bytes elk. Zo is de eerste code 01 00 00 00 04 00 1e, de tweede code is 02 00 00 00 04 00 1f, etc…
De eerste byte is de Remote Code, bytes 2,3 en 4 zijn voor de MCE remote altijd 00, dan komt de code die aangeeft om welk event het gaat en tenslotte twee bytes voor de data:
Events kunnen één van de volgende types zijn:

  • 01 – Media Controls
  • 02 – Microsoft Controls
  • 03 – Power Functie
  • 04 – Toets

Voorbeeld: 26 00 00 00 01 8d 00 betekend dat de toets ‘Gids’ is ingedrukt.

Hieronder een voorbeeldbestand, bv. MCERemote.INF met daarin de meest voorkomende codes voor de ReportMappingTable. Door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en voor ‘Installeren’ te kiezen zullen deze mappings aan de afstandsbediening gekoppeld worden.

[Version]
Signature="$WINDOWS NT$"

[DefaultInstall]
DelReg=Del.Settings
AddReg=Add.Settings

[Del.Settings]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidIr\Remotes\745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da","ReportMappingTable"

[Add.Settings]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidIr\Remotes\745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da","ReportMappingTable",0x00000001,\
0x00,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x27, \ ; 0
0x01,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x1e, \ ; 1
0x02,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x1f, \ ; 2
0x03,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x20, \ ; 3
0x04,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x21, \ ; 4
0x05,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x22, \ ; 5
0x06,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x23, \ ; 6
0x07,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x24, \ ; 7
0x08,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x25, \ ; 8
0x09,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x26, \ ; 9
0x0A,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x29, \ ; Wis
0x0B,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x28, \ ; Enter
0x0C,0x00,0x00,0x00, 0x03,0x82,0x00, \ ; PC Power 
0x0D,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x65, \ ; Groene logo
0x0E,0x00,0x00,0x00, 0x01,0xe2,0x00, \ ; Dempen
0x0F,0x00,0x00,0x00, 0x01,0x09,0x02, \ ; Info
0x10,0x00,0x00,0x00, 0x01,0xe9,0x00, \ ; Vol +
0x11,0x00,0x00,0x00, 0x01,0xea,0x00, \ ; Vol -
0x12,0x00,0x00,0x00, 0x01,0x9c,0x00, \ ; Omhoog
0x13,0x00,0x00,0x00, 0x01,0x9d,0x00, \ ; Omlaag
0x14,0x00,0x00,0x00, 0x01,0xb3,0x00, \ ; Vooruit
0x15,0x00,0x00,0x00, 0x01,0xb4,0x00, \ ; Achteruit
0x16,0x00,0x00,0x00, 0x01,0xb0,0x00, \ ; Afspelen
0x17,0x00,0x00,0x00, 0x01,0xb2,0x00, \ ; Opnemen
0x18,0x00,0x00,0x00, 0x01,0xb1,0x00, \ ; Pauze
0x19,0x00,0x00,0x00, 0x01,0xb7,0x00, \ ; Stop
0x1A,0x00,0x00,0x00, 0x01,0xb5,0x00, \ ; Volgende
0x1B,0x00,0x00,0x00, 0x01,0xb6,0x00, \ ; Vorige
0x1C,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x02,0x20, \ ; #
0x1D,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x02,0x25, \ ; *
0x1E,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x52, \ ; Omhoog
0x1F,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x51, \ ; Omlaag
0x20,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x50, \ ; Links
0x21,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x4f, \ ; Rechts
0x22,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x28, \ ; OK
0x23,0x00,0x00,0x00, 0x01,0x24,0x02, \ ; Terug
0x25,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x0d, \ ; Live TV
0x26,0x00,0x00,0x00, 0x01,0x8d,0x00, \ ; Gids
0x30,0x00,0x00,0x00, 0x02,0x0D,0x00, \ ; Start Media Center
0x38,0x00,0x00,0x00, 0x02,0x24,0x00, \ ; DVD Menu
0x48,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x0b, \ ; Opgenomen TV
0x5a,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x4a, \ ; Teletekst
0x5b,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x1a, \ ; Rood
0x5c,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x0c, \ ; Groen
0x5d,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x0e, \ ; Geel
0x5e,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x00,0x12 \ ; Blauw

1 Reactie op Afstandsbediening

  1. Michiel zegt:

    Interessante pagina, volgens mij moet mijn probleem hiermee op te lossen zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Geef antwoord op de volgende vraag: *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.