Wijzig EPG taal

1. Open RegEdit en navigeer naar:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\MCE.GlobalSettings

2. Wijzig ‘systemLanguage’ naar “eng”

3. Reboot de computer

4. Open een Command prompt (met Administratieve rechten) en run het volgende commando

%windir%\eHome\mcupdate -pscn 0

5. Wacht een paar minuten

6. Start Media Center en ga naar de EPG. Alle data zal nu in het Engels zijn.

Reacties zijn gesloten.